SEA (CLP) Uyumu

Kimyasal maddelerin veya karışımların güvenli kullanımı, bütün dünya ülkeleri için önem arz eden bir konudur.
Tehlike ve risk boyutunun yüksek olması sebebiyle, yıllar içerisinde bu maddelerin güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli küresel çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların başında Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan ülkelerde kullanılan (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS | Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesinde Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) gelmektedir. Bu sisteme uyum sağlamak isteyen Avrupa Birliği (AB) birkaç değişiklik ile beraber sistemi kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştır.
AB, bu sisteme 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe koyduğu, EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; kısaca CLP Tüzüğü ile geçiş yapmıştır. Bu bağlamda, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasına ilişkin kurallar, bu düzenleme ile birlikte takip edilmeye başlanmıştır. Buna göre, AB üyesi ülkelerde kimyasal madde üretimi veya ithalatı yapan işletmelerin, kimyasal maddelerle ilgili gerçekleştirdiği faaliyetlerde, CLP Tüzüğü esaslarına uyması gerekmektedir.
1 Haziran 2016 itibariyle; 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, SEA yönetmeliği tamamen zorunlu hale gelmiştir. Türkiye’de güvenlik bilgi formu (SDS Hazırlama) hazırlanırken temel mevzuat SEA mevzuatıdır. GBF (SDS) hazırlayıcıların yetkili akredite kuruluşlardan GBF/SDS Hazırlama sertifikasına sahip olması gerekir. Yönetmeliğin amacı; piyasaya sürülen madde, karışım ve nesnelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde teşkil edebileceği olumsuz etkilere karşı ileri düzeyde koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere sınıflandırılmasına, etiketlenmesine ve ambalajlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Ulus KKDİK olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kadromuzla sizlere SEA kapsamında tüm işlemlerinizi eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için hizmet vermek isteriz.