Author Archives: uluskkdik

Biyosidal Ürünler

Biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmiş olarak kabul edilir. Bununla birlikte kayıtta muafiyetten yararlanmak için bazı koşullar yerine getirilmelidir. Bu koşullar KKDİK Yönetmeliği Madde 16(2)’de ve Kayıt Rehberinde açıklanmıştır. Bitki koruma ürünleri ve bunların aktif bileşenleri Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamına girdiğinden bitki koruma ürünlerinde […]

Read More

Tek Temsilcilik

23 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KKDİK yönetmeliği, kimyasal madde üreticileri ve ithalatçılarını kapsadığı gibi, yurt dışında kimyasal madde üreticisi olup da yurt içine kimyasal madde satan firmaları da kapsamaktadır. KKDİK yalnızca Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için geçerlidir. Türkiye dışında yerleşik şirketler, KKDİK kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü doğrudan yerine getiremez. Ancak Türk olmayan şirketler, […]

Read More

3. Taraf Temsilcilik

Türkiye’de halihazırda kayıtlı bir maddenin üreticisi, formülatörü veya ithalatçısıysanız, sizi piyasada temsil etmesi için bir Üçüncü Taraf Temsilcisi atayabilirsiniz. Bilgi gizliliği isteyen firmalar; üçüncü taraf temsilci ile anlaşarak, hem firmalarının gizliliğini sağlayabilecek hem de kayıt işlemleri temsilci tarafından yürütülecektir. Ulus KKDİK olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kadromuzla sizlere Üçüncü Taraf Temsilcilik husunda hizmet vermek isteriz.

Read More