GBF Hazırlama

Güvenlik bilgi formları kimyasal ürünlerin üreticisi ve kullanıcısı arasındaki en önemli risk iletişim aracıdır. Bu sayede üreticiler, satıcılar müşterilerine ürünle ilgili geniş ve detaylı bilgi ulaştırabilmektedirler.
13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” uyarınca Güvenlik Bilgi Formları akredite kurum tarafından sertifikalandırılmış uzmanlarca hazırlanmak zorundadır. Avrupa Birliğinde yapılan en son düzenlemelerle madde ve karışım üreticilerinin, ithalatçılarının ve alt kullanıcılarının hazırladığı güvenlik bilgi formları, CLP tüzüğü uyarınca tüzükte ve düzenlemelerde belirtilen sürelerde sınıflandırılarak tekrar hazırlanacaktır. Avrupa’ya ürün gönderen üreticilerin, Türkiye’de üretim yapan üreticilerin, ithalat yapan ithalatçıların, Güvenlik Bilgi Formlarını Türkiye’de uygulamada olan yönetmeliklere göre ve Türkçe olarak hazırlamaları şart koşulmuştur.
31/12/2023 tarihine kadar, Güvenlik Bilgi Formları (GBF); 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe ya da KKDİK Yönetmeliğine göre hazırlanır. 31/12/2023 tarihinden sonra GBF ler yalnızca KKDİK Yönetmeliğine göre hazırlanır.
Ulus KKDİK olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kadromuzla sizlere GBF kapsamında tüm işlemlerinizi eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için hizmet vermek isteriz.