KKDİK Kayıt Desteği

KKDİK yönetmeliği hükümlerine tabi maddelerin kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde bulunması durumunda KKS kayıtları gerekmektedir. Aksi halde üretimi ve piyasaya arzları konusunda yaptırımlar söz konusu olacaktır. Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden başvuruda bulunan imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar ön-MBDF (madde bilgisi değişim formu) katılımcısı olacaktır.
Burada amaç; yapılan işlemlerin ve testlerin tekrarının engellenmesi ve sınıflandırma, etiketleme farklılıklarının giderilmesidir. Bakanlıkça yapılan duyuruya göre 2020 yılı sonuna kadar ön MBDF bildirimleri yapan firmalar bu işlem için herhangi bir ücret ödemeyecektir. Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden yapılan bildirimler taraflarca görülebilmektedir.
Ön kayıt 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek ve kayıt işlemleri 1 Ocak’tan itibaren başlayacaktır. Akredite kuruluştan onaylı sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarının tek yetkilidir. Kayıt, şirketlerin ürettikleri veya ithal ettikleri kimyasal maddeler hakkında bilgi toplamalarını, her bir madde için birlikte ortak bir dosya hazırlamalarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmalarını gerektirir.
Ulus KKDİK olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kadromuzla sizlere ön-MBDF ve MBDF sürecinde tüm işlemlerinizi yerine getirmek için hizmet vermek isteriz.