Tek Temsilci

23 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KKDİK yönetmeliği, kimyasal madde üreticileri ve ithalatçılarını kapsadığı gibi, yurt dışında kimyasal madde üreticisi olup da yurt içine kimyasal madde satan firmaları da kapsamaktadır.
KKDİK yalnızca Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için geçerlidir. Türkiye dışında yerleşik şirketler, KKDİK kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü doğrudan yerine getiremez. Ancak Türk olmayan şirketler, KKDİK’in 9. maddesi uyarınca mevzuata uyma görev ve sorumluluklarını devralmak üzere Tek Temsilci atayabilir.
Bu kapsam nedeniyle; Türkiye’ye kimyasal madde satmak isteyen yabancı ülke üreticileri, kimyasal maddelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasal Kayıt Sistemine işletmesi ve tescil ettirmesi gerekmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK yönetmeliği kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirecek, Türkiye içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişinin Kimyasal Kayıt Sistemi ve tescil işlemlerini yerine getirecek tek temsilci olarak atanmasını talep etmektedir.
Ulus KKDİK olarak Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kadromuzla sizlere Tek Temsilcilik kapsamında tüm işlemlerinizi eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için hizmet vermek isteriz.
Tek Temsilcinin Avantajları;
– Kayıtlı ürünler daha çok tercih edilir.
– Pazara doğrudan ve çeşitli erişim sağlar.
– Tek temsilcisi olmayan diğer yabancı tedarikçilere göre avantaj sağlar.
– Alt kullanıcılar arasında ürünlerin tanınırlığını artırır.